Проект освоения лесов

4-2-2017

page-heading3

Проект освоєння лісів
Після получнія в оренду лісової ділянки, орендар відповідно до 88 ст.Лесного кодексу Російської Федерації зобов’язаний розробити проект освоєння лісів.

ТОВ НПК «Лісове справу» пропонує розробку проект освоения лесов для ділянок лісового фонду на наступні види використання лісів:

Основні завдання Проекту освоєння лісів:

заготівля і збір недеревних лісових ресурсів;

Проект освоєння лісів складається із загальної та спеціальної частин.

Загальна частина проекту складається для всіх видів використання лісів, передбачених статтею 25 Лісового кодексу Російської Федерації.

Основні завдання Проекту освоєння лісів:

Оцінка деревночагарникової рослинності: оцінка лесотаксационних, ландшафтних і санітарних характеристик насаджень на повиделенной або подеревной інвентаризації деревної рослинності;

Оцінка деревночагарникової рослинності: оцінка лесотаксационних, ландшафтних і санітарних характеристик насаджень на повиделенной або подеревной інвентаризації деревної рослинності;

роект освоєння лісів розробляється відповідно до наказу Рослесхоза 29 лютого 2012 року No69 «Про затвердження складу проекту освоєння лісів і порядку його розробки»

Після розробки проект здається в Комітет лісового господарства Московської області для проходження державної експертизи. Державна експертиза проходить в 30ти деневний термін з дати подання проекту. НВЦ «Лісова справа» надає супровід проектів освоєння лісів в експертизі та усуває зауваження комісії.

Після отримання позитивного висновку експертизи орендар направляє до Комітету лісового господарства декларацію про використання лісової ділянки. Так само кожен квартал орендар лісової ділянки повинен направляти звіти про використання лісів.